Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Plantwear na rynku NewConnect na środę 8 stycznia 2020 r., podała spółka.
"Debiut na NewConnect to zwieńczenie intensywnych, rocznych działań związanych z rozwojem Plantwear, nie tylko w ujęciu biznesowym, ale również korporacyjnym. W tym okresie firma przekształciła się z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę notowaną na warszawskiej giełdzie. Było to możliwe m.in. dzięki przeprowadzonej kampanii crowdfundingowej oraz wsparciu inwestorów" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.
W I połowie 2019 roku spółka przeprowadziła kampanię crowdinvestingową na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Dodatkowo spółka w II półroczu ub.r. przeprowadziła prywatną emisję akcji. Łącznie spółka pozyskała od inwestorów 2,4
mln zł, przy wycenie na poziomie 10 mln zł.
Plantwear to pierwsza spółka, która pozyskała kapitał w kampanii crowdinvestingowej i debiutuje na NewConnect po rozpoczęciu programu Partner Crowdfundingowy GPW, podkreślono.
W I-III kw. br. spółka dwukrotnie zwiększyła skalę prowadzonej działalności i wypracowała 6,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o niemal 135% w skali roku oraz 0,3 mln zł zysku netto (względem straty w analogicznym okresie 2018 roku).
Plantwear podaje, że jest liderem rynku lifestylowych akcesoriów drewnianych w Polsce.
(ISBnews)