Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Orbis odnotował 79,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 83,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 108,08 mln zł wobec 106,92 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDAR wyniósł 174,52 mln zł wobec 162,49 rok wcześniej, a EBITDA operacyjna sięgnęła 171,59 mln zł wobec 148,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406,29 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 378,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 208,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 298,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 090,34 mln zł w porównaniu z 1 054,77 mln zł rok wcześniej.
"W ciągu 9 miesięcy 2019 roku EBITDA operacyjna Grupy Orbis z działalności kontynuowanej wyniosła 394,9 mln zł, tj. była o 15,6% wyższa w porównaniu do danych za 9 miesięcy 2018 roku. Z kolei zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 29,2% do poziomu 235,0 mln zł w związku z niższym wynikiem z tytułu zdarzeń jednorazowych" - czytamy w raporcie.
W okresie 9 miesięcy 2019 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 200,2 zł, czyli był o 4,3% wyższy w porównaniu do danych za 9 miesięcy 2018 roku. W III kwartale 2019 roku wskaźnik RevPAR hoteli własnych Grupy Orbis osiągnął wartość 227,6 zł, tj. wzrósł o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Głównym motorem wzrostu jest średnia cena za pokój, która ukształtowała się na poziomie 270,5 zł (+3,9%) w okresie 9 miesięcy oraz 281 zł (+5,9%) w samym III
kw. 2019 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 204,72 mln zł wobec 113,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)