Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Bowim odnotował 33 tys. zł jednostkowego zysku netto w III kw. według wstępnych danych, co stanowi spadek o 2 601 tys. zł r/r, podała spółka.
"Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów emitenta za III kwartał 2019 r. wyniosły 360 483 tys. zł, co stanowi wzrost o 15 112 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.
Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 4 855 tys. zł, co stanowi spadek o 3 153 tys. zł r/r.
"Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania sytuacji rynkowej w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu oferowanych wyrobów hutniczych, natomiast zmiana wyniku finansowego netto wynika z utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 r. niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych" - czytamy dalej.
Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Bowim nie dysponuje obecnie wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za III kwartał 2019 r., zaznaczono.
Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)