Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa, warta 36,29 mln zł brutto, została wybrana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie KC - zp. 272 - 400/19", podał Mostostal.
"Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:
• Wartość umowy: 36,29 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 19 miesięcy.
• Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 4 % wartości umowy" - czytamy w komunikacie.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)