Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Awbud złożył pozew przeciw Medico - Investment sp. z o.o. i domaga się zapłaty 15,54 mln zł wraz z odsetkami tytułem rozliczenia wykonania w systemie generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Budynku Użyteczności Publicznej Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zjazd z ul. Lekarskiej", podał Awbud.
"Na przedmiot powództwa składa się: 1) 9620272,42 zł - tytułem faktury FVS/19/04/054 z dnia 30 kwietnia 2019 r., wraz z odsetkami od dnia 5.06.2019 r. do dnia zapłaty; 2) 5830381,11 zł - tytułem kary umownej, zgodnie z notą księgową nr PK/19/05/0031 z dnia 17 maja 2019 r. wraz z odsetkami od dnia 30.05.2019 r. do dnia zapłaty" - czytamy w komunikacie.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)