Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania podpisały dwie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnymi inwestorami branżowymi, którzy zgłosili zainteresowanie dokonaniem inwestycji w spółkę bez wskazania, czy dotyczyć ono będzie dostarczenia kapitału obrotowego, czy innego zakresu inwestycji, podała spółka.
"Podmioty te rozpoczną ogólny przegląd spółki, w szczególności pod kątem oszacowania majątku i oceny zdolności produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.
ZM Henryk Kania podały także, że na skutek pojawienia się zainteresowania ze strony inwestorów branżowych, w dalszym toku procesu spółka nie będzie ograniczać się do rozmów w sprawie finansowania bieżącej działalności z inwestorami instytucjonalnymi i finansowymi.
"Spółka będzie również podejmować rozmowy dotyczące inwestycji kapitałowej lub innych form strategicznej współpracy związanej z restrukturyzacją spółki i będzie odpowiadać na zainteresowanie ze strony inwestorów finansowych i branżowych" - czytamy także.
ZM Henryk Kania nie przewiduje podawania do publicznej wiadomości informacji o tożsamości potencjalnych partnerów z uwagi na dobro procesu i brak precyzyjnych informacji w odniesieniu do przedmiotu prowadzonych rozmów oraz celu w jakim te rozmowy są lub mogą być prowadzone, podano również.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)