Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - AMK Kraków, podmiot zależny Mostostal Warszawa, zawarł z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice umowę na wykonanie III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 za 63,6 mln zł brutto podał Mostostal.
"Główne postanowienia umowy: Wartość umowy: 63,61 mln zł (brutto); Termin realizacji przedmiotu umowy: 15.06.2022 r." - czytamy w komunikacie.
Mostostal Warszawa ma 60% udziału w kapitale zakładowym wykonawcy.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)