"Wstępne zapytania ofertowe (teasery) zostały skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych i zostały przygotowane zgodnie z planem pozyskania dodatkowego finansowania zakładającym istotne ograniczenie asortymentu i zwiększenie efektywności kosztowej, opracowanym przez spółkę we współpracy z niezależnym doradcą" - czytamy w komunikacie.

Spółka oczekuje, że w związku ze zmianą produkowanego asortymentu oraz zmniejszeniem wolumenu, będzie mogła istotnie ograniczyć zapasy i poprawić efektywność kosztową. Osiągnięcie docelowego poziomu produkcji powinno nastąpić w ciągu 8 tygodni o dnia udostępnienia finansowania, podano także.

Spółka przewiduje zamknięcie procesu pozyskiwania ofert i wybór podmiotu finansującego do końca lipca 2019 r.

Zawarcie umowy pożyczki będzie wymagało zgody rady wierzycieli spółki oraz zatwierdzenia przez nadzorcę sądowego, zastrzeżono.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Wyrozumiałość i pech: ZM Kania na krawędzi upadku. Czy firma się podniesie?