Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen Projekt, podał Polwax.
"Przekazanie tej kwoty w żaden sposób nie wpływa na bieżącą działalność spółki. W związku z powyższym - ustanowione wcześniej zabezpieczenia na majątku ruchomym spółki znajdującym się w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach zostaną zwolnione" - czytamy w komunikacie.
Polwax podkreśla, że wydany nakaz zapłaty nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu w drodze zarzutów od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia spółce odpisu nakazu wraz z pozwem i załącznikami.
"Spółka zaskarży wydany nakaz zapłaty w trybie zgodnym z przepisami prawa, gdyż kwestionuje roszczenie Orlen Projekt objęte przedmiotowym nakazem zapłaty co do zasady i wysokości" - zapowiedziała spółka.
Pismo procesowe w tej sprawie jest już przygotowywane, podano także.
5 czerwca br. Polwax i Orlen Projekt poinformowały w osobnych komunikatach, że w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie zarządów obu spółek. Podkreślono konstruktywny przebieg rozmów, dotyczących sporu wokół budowanej przez Orlen Projekt instalacji do produkcji parafiny dla Polwaksu, a także zadeklarowano wolę jego ugodowego rozstrzygnięcia.
Orlen Projekt pod obecną nazwą działa od 2001 roku. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej Orlen.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)