Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Wstępny plan restrukturyzacyjny Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania) zakłada m.in. prowadzenie rozmów z dostawcami w celu wznowienia dostaw i ustalenia cen w okresie ok. 1-2 tygodni, pozyskanie kapitału obrotowego w okresie 2-4 tygodni, wznowienie produkcji w okresie ok. 1-2 tygodni od momentu pozyskania kapitału obrotowego oraz osiągniecie dotychczasowych wolumenów w okresie ok. 3-6 miesięcy, podała spółka.
"Spółka informuje, że w chwili obecnej istnieje zagrożenie trwałej utraty przez nią płynności z powodu znaczącego obniżenia i braku dostępu do środków obrotowych (...). Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że produkcja wyrobów spółki pozostaje rentowna i może być kontynuowana przy udostępnieniu spółce kapitału obrotowego na oczekiwanym poziomie. Trudna sytuacja ekonomiczna spółki związana jest z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kw. 2019 r. (do 30%). Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca, zmniejszeniu uległa produkcja, a wskutek tego spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki" - czytamy w "Analizie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej", zwartej w komunikacie.
Następnie ZM Kania podały "Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów".
Planowane przez spółkę środki restrukturyzacyjne obejmują:
a. wzmocnienie kontroli kosztów surowca i zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze;
b. wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze;
c. restrukturyzacja finansowa - pozyskanie kapitału obrotowego (celem zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności);
d. budowa nowego modelu finansowego (tym celu zostaną zatrudnieni eksperci, w celu wsparcia spółki w przygotowaniu modelu finansowego restrukturyzacji, co zostało uzgodnione z głównymi wierzycielami finansowymi);
e. optymalizacja poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia skorelowanego ze zmianami wolumenów produkcji;
f. szczegółowa analiza posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio.
Uszczegóławiając powyższe, na chwilę obecną przewidziane są następujące środki restrukturyzacyjne z uwzględnieniem kosztów:
a) zmiany cen - konieczna jest renegocjacja warunków kontraktów z dostawcami wszystkich składowych technicznego kosztu wytworzenia - od surowca, przez przyprawy i osłonki, po materiały pomocnicze, opakowaniowe oraz konfekcyjne. Jednocześnie konieczne są aktualizacje cenników u klientów w oparciu o nowe ceny zakupu surowców i restrykcyjną politykę marżową.
b) kontrola kosztów surowca i planowanie kosztów w okresach tygodniowych - w zakresie kontroli kosztów niezbędne jest wprowadzenie procedur i procesów, mających na celu bieżące, w okresach tygodniowych, monitorowanie poziomu kosztów, zarówno dotyczących zakupu surowca, jak i kontrola pozostałych kosztów zarówno bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcyjnych, jak i poziomu kosztów stałych.
c) poprawa rentowności marek własnych - niezbędna jest renegocjacja warunków handlowych współpracy z odbiorcami marek własnych w oparciu o ustalenie progów wolumenowych dla określonych przedziałów cenowych w oparciu o ścieżki pricingowe, jednocześnie analiza dostarczanego asortymentu pod kątem spełniania kryteriów marżowości i optymalizacji produkcji.
Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wraz z kosztami jest następujący:
1. rozmowy z dostawcami - w celu wznowienia dostaw i ustalenia cen - w okresie ok. 1-2 tygodnie;
2. rozmowy z sieciami - w celu ustalenia nowych cen i wznowienia dostaw - w okresie ok. 1-2 tygodnie;
3. pozyskanie kapitału obrotowego - umowy z inwestorami finansowymi w celu zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności - w okresie 2-4 tygodni;
4. wznowienie produkcji - w okresie ok. 1-2 tygodnie od momentu pozyskania kapitału obrotowego;
5. pierwsze dostawy - o okresie ok. 1-2 tygodnie od momentu pozyskania kapitału obrotowego.
6. osiągniecie dotychczasowych wolumenów - w okresie ok. 3-6 miesięcy;
7. budowa nowego modelu finansowego - w okresie do 2-3 miesięcy. W tym celu zostaną zatrudnieni eksperci, w celu wsparcia spółki w przygotowaniu modelu finansowego restrukturyzacji, co zostało uzgodnione z głównymi wierzycielami finansowymi;
8. optymalizacja poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia skorelowanego ze zmianami wolumenów produkcji - w okresie 2-4 tygodni;
9. szczegółowa analiza posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio produktowego wraz ze sprzedażą środków trwałych niewykorzystywanych w procesie produkcyjnym - w okresie 2-4 tygodni.
"Szacowane koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych: Szacuje się, że koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych nie przekroczą 1% wartości planowanych kosztów działalności operacyjnej" - czytamy także.
Spółka informuje również, że wraz z wyznaczonym nadzorcą opracuje bardziej szczegółowy plan restrukturyzacji w trakcie przyspieszonego postępowania układowego, w tym również zweryfikowany harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wraz z kosztami.
7 czerwca 2019 r. sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe ZM Henryk Kania.
ZM Henryk Kania poinformowały wcześniej, że otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł od Banku Handlowego oraz wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 38 265 090,03 mln zł od Alior Banku.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)