Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Master Pharm zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok i przeznaczeniu 10,57 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał opublikowanych przez spółkę.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznaczyć całość zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, w kwocie 10 576 199,22 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.
W ubiegłym roku akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 5,59 mln zł, tj, 0,26 zł brutto na jedną akcję.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)