Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 10,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 4,33 mln zł wobec 15,28 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,4 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 428,05 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 9,2 mln zł wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)