Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus i Ursusa otrzymało wezwanie do realizacji pozostałej części umowy na dostawę autobusów elektrycznych do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze (MZK Zielona Góra) i zapłaty 7,15 mln zł brutto kary umownej, podał Ursus.
"Do spółki wpłynęły wezwania kierowane do konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzą: Ursus Bus S.A. i Ursus S.A. do:
1) wykonania zobowiązania - do realizacji pozostałej do wykonania części umowy nr 7/UE/JRP/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. pn. "Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich", która została zawarta pomiędzy miastem Zielona Góra – Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, a konsorcjum Ursus Bus, tj. do dostawy 4 sztuk autobusów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. pod rygorem odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części;
2) przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do upływu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
3) zapłaty kwoty 7 151 425,48 zł brutto tytułem kary umownej za zwłokę w dostawach poszczególnych transz autobusów objętych umową" - czytamy w komunikacie.
22 listopada 2017 r. konsorcjum Ursus Bus i Ursus zawarło z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze umowę na dostawę 47 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów elektrycznych za 96,48 mln zł.
Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.
(ISBnews)