Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 maja.
"Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w 2018 roku w wysokości 4 629 800,69 złotych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
W maju 2018 r. akcjonariusze ES-System zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 15 mln zł, pochodzących z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję spółka. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)