Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - PCC Exol odnotowało 19,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 18,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 34,61 mln zł wobec 30,18 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 44,52 mln zł wobec 40,87 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 636,05 mln zł w 2018 r. wobec 625,35 mln zł rok wcześniej.
"Grupa PCC Exol wypracowała wyższy o 9% zysk EBITDA oraz wyższy o 7% zysk netto, w porównaniu do roku 2017. Stanowi to prawie sześciokrotny wzrost wobec zysku netto za rok 2012, który był pierwszym rokiem obecności PCC Exol na GPW w Warszawie. Na osiągnięcie tak dobrych skonsolidowanych rezultatów wobec okresu porównawczego miała wpływ m.in. marża na sprzedaży na poziomie blisko 15%. Tak wysoki poziom marży zawdzięczamy przede wszystkim wyższej sprzedaży w grupie produktów do zastosowań przemysłowych, o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach. Tym samym, udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój produktów specjalistycznych, dedykowanych do licznych branż i różnorodnych zastosowań. Produkty specjalistyczne stanowią większość w branży surfaktantów do wymagających zastosowań przemysłowych" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.
"W minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysłowych, będą dedykowane takim branżom, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2020" - czytamy także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 21,12 mln zł wobec 18,1 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)