Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Medinice podpisało umowę z niemiecką Epmap-System, zgodnie z którą będzie wyłącznym pośrednikiem sprzedaży produktów Epmap-System na terytorium Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie.
"Epmap-System ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzedaż i serwis produktów na rzecz klienta oraz za zapewnienie zgodności produktów z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązkami ustawowymi. Rolą emitenta będzie pośrednictwo pomiędzy Epmap-System, a potencjalnymi nabywcami produktów niemieckiej firmy" - czytamy w komunikacie.
Umowa została zawarta na okres 1 roku. Jej obowiązywanie zostanie automatycznie wydłużone o kolejny 1 rok chyba, że któraś ze stron wypowie umowę co najmniej 30 dni przed upływem pierwotnego okresu, podano także.
Epmap-System oferuje systemy oraz urządzenia do nawigacji i mapowania serca wykorzystywane podczas zabiegów ablacji serca oraz tzw. patche, które są wykorzystywane jednorazowo przy każdym zabiegu ablacji przeprowadzanym przy pomocy systemu Epmap-System.
W odniesieniu do tzw. patchy umowa będzie obowiązywała przez cały okres korzystania przez klientów pozyskanych przez Medinice z systemu Epmap-System i zamawiania przez nich patchy. W przypadku rozwiązania umowy, Medinice zachowuje prawa do prowizji z tytułu patchy zamawianych przez klientów pozyskanych przez nią przez okres 24 miesięcy.
Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.
(ISBnews)