Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu.
"W pierwszych latach będziemy mieli większe nakłady i więcej inicjatyw będziemy przykładać aby coś nam 'zadziałało' na przyszłość. Dlatego bierzemy pod uwagę spowolnienie w osiąganych wynikach po to, aby te wyniki [później] były zdecydowanie lepsze" - powiedziała wiceprezes i dyrektor finansowy i administracyjny Olga Panek podczas konferencji prasowej.
"Pierwsze dwa lata musimy poświęcić, aby zainwestować pewne środki po to, by zacząć przebudowywać organizację i przygotować ją do wejścia w kolejne segmenty rynku, na których nas dzisiaj nie ma. Czyli albo przygotować ofertę, albo kanały sprzedaży do tego, by móc oferować dodatkowe produkty, bądź też przygotować organizację - tak jak w Krajach Bałtyckich - by móc obsługiwać rynek własnymi zasobami" - dodał wiceprezes i dyrektor sprzedaży i marketingu Zbigniew Gonsior.
Z inwestycji w infrastrukturę, które będą wykonywane w pierwszej kolejności, zarząd wymienił wymiany maszyn oraz dostosowanie magazynów. Nie wyklucza też, że Ferro zainwestuje w nowe moce produkcyjne i nowe magazyny, np. na rynku rumuńskim - będzie to jednak najpierw przedmiotem analizy. Prezes Aneta Raczek dodała, że rozwój infrastruktury Ferro może przyjąć formę dzierżawy lub wynajmu.
W prezentacji spółka podała, że posiada 2 magazyny - w Skawinie i czeskim Znojmie. W tym ostatnim mieście znajduje się też jedyny zakład produkcyjny spółki. W przychodach Ferro własna produkcja ma ok. 25% udziału.
Z słów Panek wynika także, że okres realizacji strategii będzie generował raczej potrzebę zwiększania zatrudnienia w spółce, która ma obecnie ok. 430 pracowników.
"Mamy rozpoznawalne marki, silną pozycję na najważniejszych rynkach, szerokie portfolio produktowe, rozwiniętą sieć dystrybucji. To dobry moment, aby przyspieszyć" - podsumowała Raczek wdrożenie nowej strategii.
Ferro ogłosiło dziś "Strategię F1" na lata 2019-2023, zakładającą osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r. Przewiduje też średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.
(ISBnews)