Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za III kw. 2018 r. w kwocie 134,24 mln zł, podał bank.
"Zaliczenie zysku netto trzeciego kwartału 2018 roku do kapitału podstawowego Tier 1 Banku pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I) i współczynnika kapitału Tier I o 0,24 pkt proc. oraz łącznego jednostkowego współczynnika kapitałowego o 0,23 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 30 września 2018 roku. W przypadku współczynników skonsolidowanych poprawa wyniosłaby 0,23 pkt proc." - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych właściwy organ udziela zezwolenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji,
b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy, podano także.
W I-III kw. 2018 r. bank miał 319,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 328,31 mln zł wobec 237,27 mln zł zysku rok wcześniej.
Współczynnik kapitału Tier 1 po 9 miesiącach br. wyniósł 12,3% wobec 10,7% rok wcześniej.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.
(ISBnews)