Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 7,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2018 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,36 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,01 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 41,03 mln zł rok wcześniej.
Wzrost przychodów i wyników emitenta oraz grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia wolumenu portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych dużych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik grupy i emitenta, przy rosnących przychodach, jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów, jak podawano przy okazji publikacji szacunkowych wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 8,76 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)