Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, skierowanych wyłącznie do wskazanych przez zarząd akcjonariuszy, podała spółka.
„W związku z powyższą zmianą harmonogram oferty publicznej przestawia się w następujący sposób:

- 20 lipca 2018 roku – 3 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie zapisów na akcje serii T2 nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez zarząd inwestorów (akcjonariuszy emitenta, którym przysługiwało prawo poboru) - subskrypcja uzupełniająca

- 6 sierpnia 2018 roku - Przydział akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej akcji serii T2

- 6 sierpnia 2018 roku - Zakończenie oferty publicznej akcji serii T2" – podano w komunikacie.
Pod koniec czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 mln akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 mln praw poboru akcji serii T2.
Miraculum złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, związanego z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru do 5 000 000 akcji zwykłych serii T2 o wartości nominalnej 1,5 zł każda pod koniec marca br.
Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)