Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Moonlit zdecydował, że przydzieli 400 tys. z 1 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) wybranej grupie inwestorów, podała spółka.

"Oznacza to, że w ciągu pierwszych 6 dni trwania oferty udało się spółce uzyskać wiążące deklaracje od inwestorów oznaczające popyt na 40% oferowanych akcji o wartości 800 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem aktualizującym dokument ofertowy, zapisy złożone przez wybranych inwestorów zainteresowanych nabyciem łącznie 400 tys. akcji nie zostaną zredukowane. Zapisy na pozostałe 600 tys. akcji zostaną objęte ewentualną redukcją, zgodnie z pierwotnymi warunkami subskrypcji.

Zapisy potrwają do 12 czerwca. Przydział akcji nastąpi do 14 czerwca.

"Od początku oferty zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy atrakcyjną inwestycyjnie spółką. Po ogłoszeniu IPO pojawiło się grono inwestorów zainteresowanych naszym modelem biznesowym, którzy dostrzegli potencjał w naszej działalności. Przede wszystkim w obszarze opracowanej przez nas strategii rozwoju produkcji gier własnych. Potwierdzili oni chęć nabycia łącznie 400 tys. oferowanych akcji, jednak zastrzegli, że chcą otrzymać gwarancję przydziału wszystkich akcji, na które złożą zapisy. W związku z tym zdecydowaliśmy się zaktualizować dokument ofertowy i ograniczyć możliwość redukcji zapisów do pozostałych 60 proc. oferowanych akcji" - powiedział prezes Moonlit Piotr Gardeła, cytowany w komunikacie.

Moonlit opublikował dokument ofertowy 24 maja br. W ramach oferty publicznej spółka oferuje 1 000 000 akcji serii D po cenie emisyjnej 2 zł. Łączna wartość oferty wynosi 2 mln zł. Środki pozyskane ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności związanej z produkcją i wydawnictwem gier własnych. Oferującym akcje jest Polski Dom Maklerski

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Spółka zrealizowała 16 produkcji na zlecenie, a w przeciągu najbliższych 4 lat zamierza wydać 6 produkcji własnych, w tym 5 gier oraz 1 technologię. Strategicznym partnerem i wydawcą spółki jest Grupa PlayWay, która posiada 30,1% akcji Moonlit.

(ISBnews)