i2 Development rekomenduje 1,12 zł dywidendy na akcję za 2017 r.


Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - i2 Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 10,86 mln zł, czyli 1,12 zł na akcję, podała spółka.
"Pomimo dużego zapotrzebowania na kapitał chcemy dalej dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, chociaż wysokość dywidendy będziemy musieli dostosowywać do bieżących potrzeb związanych z rozwojem, tak jak to miało miejsce w tym roku" - powiedział prezes Marcin Misztal, cytowany w komunikacie.
Kwota 30,81 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 na 10 września 2018 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 20 września 2018 roku, podano także.
i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 41,67 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.
(ISBnews)