Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Mennicy Polskiej zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 51,14 mln zł z zysku netto w formie dywidendy w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd Mennicy Polskiej [...] podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 69 479 017,17 zł na:
1) wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 51 138 096,00 zł;
2) pozostałą kwotę w wysokości 18 340 921,17 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki, podano także.
W kwietniu ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 35,8 mln zł, tj. 0,7 zł na jedną akcję
Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 69,48 mln zł wobec 56,65 mln zł zysku rok wcześniej.
Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.
(ISBnews)