Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła 100% udziałów Clinmed Pharma, spółki działającej w segmencie badań klinicznych, poinformowała Neuca.
"Przejęta spółka od 13 lat działa w segmencie badań klinicznych i jest wyspecjalizowania w zarządzaniu badaniami klinicznymi wyrobów medycznych oraz w obszarze onkologii. Obecnie Clinmed Pharma prowadzi ponad 20 projektów, w większości na zlecenie zagranicznych firm biotechnologicznych" - czytamy w komunikacie.
Powyższa transakcja pozwoli wzmocnić kompetencje grupy Neuca w zakresie badań klinicznych oraz przyczyni się do rozwoju całego obszaru segmentu opieki zdrowotnej działającego w ramach grupy Neuca, podano również.
Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.
(ISBnews)