Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję nakładającą na spółkę Wikana karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł i nałożyła na Wikanę karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie, poinformowała komisja.
"Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 21 czerwca 2016 r. jest związane z ustaleniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony wyłącznie do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów - z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi - z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia), Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.
Ponadto organ nadzoru miał na uwadze ponownie przeanalizowaną sytuację finansową karanego podmiotu oraz stopień zaangażowania kapitałowego uczestników rynku, wyrażony w wartości kapitalizacji tejże spółki, w momencie popełnienia naruszenia. Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie przez Wikana.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)