W 2016 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej przeznaczały na odzież i obuwie średnio 4,9 proc. swoich wydatków, co dało łączną kwotę 395,4 mld euro, czyli 2,7 proc. PKB Unii Europejskiej. Oznacza to, że w 2016 r. każdy mieszkaniec UE wydał na odzież i obuwie około 800 euro. Roczne wydatki gospodarstw domowych na odzież i obuwie są zatem nieco wyższe niż wydatki na zdrowie.

Wśród państw członkowskich UE najwięcej na ubrania wydają mieszkańcy Estonii. W 2016 r. gospodarstwa domowe w Estonii przeznaczały na ten cel 6,8 proc. swoich całkowitych wydatków domowych. Kolejne były Portugalia (6,3 proc.), Włochy (6,2 proc.), Austria (6,1 proc.), Litwa (5,9 proc.) i Łotwa (5,8 proc.).

Na drugim krańcu skali (czyli z najniższym udziałem odzieży i obuwia w domowym budżecie) znalazły się gospodarstwa domowe w Bułgarii (3,2 proc.), Rumunii (3,4 proc. w 2015 r.), Czechach i na Węgrzech (oba 3,6 proc.), w Grecji i Francji (po 3,8 proc.), Irlandii (3,9 proc.) i na Słowacji (4,0 proc.).

W Polsce udział wydatków na ubrania kształtował się nieco powyżej średniej dla całej UE. Pieniądze przeznaczone na ubrania i buty w budżetach polskich rodzin stanowiły 5,2 proc. wszystkich wydatków. Łącznie rodziny znad Wisły wydały na ten cel 12,8 mld euro, co oznacza że przeciętny Kowalski kupił w 2016 roku ubrania za około 300 euro.

W latach 2006-2016 udział odzieży i obuwia w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych zmniejszył się w zdecydowanej większości państw członkowskich. Największy spadek w ciągu dekady (o 1,9 pp) odnotowano na Litwie - z 7,8 proc. w 2006 r. do 5,9 proc. w 2016 r.

Reklama

Wzrost udziału wydatków na odzież i buty w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych wzrósł natomiast od 2006 roku w siedmiu państwach członkowskich - najmocniej w Polsce. W 2006 r. pieniądze przeznaczone na ubrania stanowiły 4,6 proc. domowych wydatków Polaków, podczas gdy w 2016 r. sięgały już 5,2 proc., czyli o 0,6 punktu procentowego więcej.

>>> Czytaj też: Uszczelnienie 500 plus daje już oszczędności. Ile zyska budżet?