Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Marvipolu oraz Marvipol Development zdecydowali o dokonaniu podziału spółki Marvipol poprzez przeniesienie części majątku na spółkę Marvipol Development oraz o zmianie nazwy Marvipolu na British Automotive Holding, podał Marvipol.
"Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych uchwala się podział spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [...] w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na spółkę Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie" – czytamy w uchwale walnego zgromadzenia Marvipolu.
Osobną uchwałą dokonano zmiany statutu w taki sposób, by firma spółki zmieniła brzmienie na British Automotive Holding.
Tego samego dnia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Marvipol Development podjęło uchwałę w sprawie podziału spółki Marvipol z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku spółki Marvipol na spółkę Marvipol Development z siedzibą w Warszawie, podano także.
Na początku listopada Marvipol Development opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 101 000 akcji serii A i B wyemitowanych przez spółkę przejmującą oraz memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 41 551 852 akcji serii C emitowanych przez spółkę przejmującą. W planowanym harmonogramie działań w ramach podziału, zawartym w prospekcie, podano, że pierwsze notowanie wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę przejmującą na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi do 29 grudnia 2017 r.
Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.
(ISBnews)