W II kwartale 2017 roku PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, poinformowała spółka. Do osiągniętego rezultatu przyczynił się przede wszystkim wyższy o 10% (r/r) łączny wolumen sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne, podano także.
"Skutecznie wykorzystujemy dobrą koniunkturę, co szczególnie wyraźnie widać w wynikach sprzedaży paliw czy produktów petrochemicznych. Niezależnie od wciąż sprzyjającego otoczenia i pozytywnych efektów regulacji rządowych ograniczających szarą strefę, nie zapominamy o działaniach rozwojowych, konsekwentnie rozszerzając ofertę detaliczną, czy inwestując w nowoczesne aktywa petrochemiczne. Koncentrujemy się na ciągłym wzmacnianiu pozycji spółki i w dłuższej perspektywie uniezależnianiu jej wyników od dynamiki sytuacji makroekonomicznej" - powiedział wiceprezes Mirosław Kochalski, cytowany w komunikacie.


Wynik EBITDA wg LIFO w II kwartale 2017 roku, na poziomie 3,1 mld zł, został osiągnięty w efekcie wyższej sprzedaży, poprawy otoczenia makro, pozytywnego wpływu regulacji ograniczających szarą strefę w Polsce oraz wzrostu marż w detalu, podano także.

"W tym okresie na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 26% (r/r). Konsumpcja benzyny była (r/r) wyższa w Polsce i Niemczech, przy stabilnym poziomie w Czechach i spadku na Litwie" - czytamy w komunikacie.

Modelowa marża downstream odnotowała w II kwartale wzrost o 1,4 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 4 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR, podano także.

"Segment detaliczny PKN ORLEN z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 576 mln zł odnotował kolejny rekordowy II kwartał. Do poprawy rezultatu o 135 mln zł (r/r) przyczynił się przede wszystkim wzrost sprzedaży o 10% (r/r), w tym w Polsce o 8%, w Czechach o 20%, na Litwie o 9% i w Niemczech o 7%" - czytamy również.

Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – na koniec II kwartału łącznie funkcjonowało 1731 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym 1538 w Polsce, 170 w Czechach i 23 na Litwie, podano także.

"W segmencie downstream w II kwartale 2017 odnotowano wzrost rezultatu EBITDA wg LIFO o 259 mln zł (r/r), do poziomu 2,55 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W tym okresie osiągnięto wzrost przerobu o 10% (r/r), głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Unipetrol w IV kwartale ubiegłego roku, a także wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym oleju napędowego o 11%, benzyny o 4%, olefin o 8%, poliolefin o 122% oraz nawozów o 12%, podano również.

"W II kwartale 2017 roku poziom średniego wydobycia Koncernu wzrósł o 17% (r/r), co przełożyło się na wynik EBITDA wg LIFO w kwocie 82 mln zł. Rezultat ten został osiągnięty przy wzroście średniego wydobycia w Kanadzie o 2,3 tys. boe/d i niższym średnim wydobyciu w Polsce o (-) 0,1 tys. boe/d, a także pozytywnym wpływie otoczenia makroekonomicznego, dzięki wzrostowi cen ropy i gazu (r/r)" - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)