"Jednakże wyraźne deklaracje dotyczące polityki dywidendowej i celu w zakresie lewarowania zwiększają transparentność struktury kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie.

Długoterminowy rating podmiotu (IDR) Play to BB- z perspektywą stabilną. Długoterminowy rating krajowy to BBB-(pol) z perspektywą stabilną.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 121 572 621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - rozpoczęła się 3 lipca br. od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 44 zł, zaś dla uprawnionych pracowników - 37,4 zł. Przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na GPW to 27 lipca.

Play Communications S.A. (dawniej Play Holdings 2 S.a.r.l.) podał w prospekcie: "jesteśmy drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce (mobile network operator, MNO), pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca 2017 r. wynosiła 14,3 mln". Stanowi to 27,6% udziału w rynku.

(ISBnews)