Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Kofoli ČeskoSlovensko rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 457 047 500 CZK dywidendy z zysku za 2016 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, co po odjęciu wypłaconej dywidendy zaliczkowej oznacza wypłatę 13,5 CZK na akcję, podała spółka.
"Zarząd Kofoli ČeskoSlovensko zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu spółki, które odbędzie się 21 czerwca 2017 r., wypłatę zysku po opodatkowaniu spółki w kwocie 245 705 708,13 CZK […] oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 211 341 791,87 CZK, tj. całkowitą kwotę 457 047 500 CZK akcjonariuszom spółki" – czytamy w komunikacie.
Kwota do wypłacenia zostanie pomniejszona o wypłaconą dywidendę zaliczkową w kwocie 156 056 000 CZK.
"Stąd, kwota do wypłacenia akcjonariuszom wyniesie 300 982 500 CZK, tj. 13,50 CZK na akcję, przed opodatkowaniem" – czytamy dalej.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano na 14 czerwca br., a okres wypłaty dywidendy na 21 czerwca 2017 r. - 21 czerwca 2020 r.
Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.
(ISBnews)