Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała101,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 100,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129 mln zł wobec 126,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,86 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 365,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 54,27 mln zł wobec 57,04 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)