Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Master Pharm rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2016 w kwocie 4,73 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, podała spółka.
"Przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 4 730 tys. zł, co oznacza wysokość dywidendy 0,22 zł na jedną akcję, przeznaczenie kwoty 184 tys. zł na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.
Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok 2016, podano również.
Master Pharm odnotował 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 4,91 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)