Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Koszty integracji z Bankiem BPH w 2017 roku będą niższe od zakładanych i sięgną 195 mln zł wobec planu 447 mln zł, podał Alior Bank.
"Zysk z okazyjnego nabycia Banku BPH umożliwił utworzenie rezerwy na poczet kosztów restrukturyzacji zatrudnienia jeszcze w IV kwartale 2016 r. Dzięki temu koszty integracji obciążające wynik 2017 r. będą znacznie niższe i wyniosą 195 mln zł wobec planowanych 447 mln zł" - podał bank w komunikacie prasowym.
W listopadzie ub. roku Alior podał, że zaktualizował koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH i będą one niższe o ok. 160 mln zł od planowanych kosztów w wysokości 500 mln zł. Największa zmiana dotyczyła kosztów, które mają być poniesione w 2017 roku. Według nowego planu, sięgną one 328 mln zł wobec 447 mln zł zakładanych wcześniej.
Fuzja operacyjna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH zakończy się 27 marca br., w pół roku od połączenia prawnego.
4 listopada 2016 r. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.
(ISBnews)