"Postanawia się o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji w kapitale zakładowym banku […] obejmujących 29 699 760 akcji serii od A do E […] każda akcja. Upoważnia się zarząd banku do dokonania wszelkich czynność faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do niezwłocznego złożenia […] wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)" - czytamy w uchwale.

Na początku listopada nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)