Koszty tej restrukturyzacji, związane z programem wsparcia osób objętych zwolnieniami, obciążą wyniki finansowe II kw. 2012, podał bank w komunikacie. Zarząd banku podał, że podjął dodatkowe działania zmierzające do poprawy wyników finansowych Banku w perspektywie średnioterminowej.

"Silna konkurencja na polskim rynku bankowym, w szczególności w segmentach o niższym profilu ryzyka, zaważyła na tempie rozwoju przychodów banku. Dlatego zarząd banku postanowił realizować program podniesienia efektywności operacyjnej banku, głównie w obszarze funkcji centralnych i wspierających, jednocześnie zwiększając przychody, a także kontynuując rozwój działalności poprzez inwestycje w sieć sprzedaży i kompetencje biznesowe" - głosi komunikat.

"Program poprawy wydajności będzie wymagał redukcji zatrudnienia maksymalnie o 410 pracowników w całym banku od czerwca 2012 roku do połowy 2013 roku. Koszty tej restrukturyzacji, związane z programem wsparcia osób objętych zwolnieniami, obciążą wyniki finansowe II kwartału 2012" - czytamy dalej.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku wielkość zatrudnienia w BNP Paribas Banku Polska SA (wyrażona w liczbie pełnych etatów) wynosiła 2 984 wobec 2 816 na 31 grudnia 2010 roku. Jak podkreślono w komunikacie, celem programu restrukturyzacji jest wzmocnienie pozycji na rynku i umożliwienie realizacji, w sposób zrównoważony, "długoterminowej strategię rozwoju banku uniwersalnego obsługującego wszystkie segmenty klientów".

W połowie marca br. BNP Paribas Bank Polska informował, że planuje otwarcie w tym roku 30 placówek w nowym modelu.

Reklama

W roku 2011 bank otworzył 12 nowych oddziałów. Na koniec ub. roku sieć dystrybucji BNP Paribas składała się ze 172 oddziałów operacyjnych, 57 oddziałów partnerskich oraz 8 centrów obsługi średnich i dużych firm. Prezes banku Frederic Amoudru napisał w liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu rocznego, że sytuacja kapitałowa banku - współczynnik wypłacalności na poziomie 11,5% - i płynnościowa jest zadowalająca i umożliwia realizację zamierzonych planów biznesowych oraz dalszy rozwój akcji kredytowej.

W styczniu tego roku Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła BNP Paribas Polska uzupełnienie i poprawienie programu postępowania naprawczego banku. W połowie kwietnia KNF zatwierdziła aktualizację programu, którego realizację przedłużono do 2014 roku. W aktualizacji "przyjęto zmienione założenia dotyczące przychodów, kosztów, rezerw, a także adekwatności kapitałowej".

W październiku 2011 r. bank złożył do KNF aktualizację Programu, zatwierdzonego przez Komisję w marcu 2010 r.

Skonsolidowany zysk brutto banku wyniósł 73 mln zł w 2011 r. wobec 57 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że wzrost zysku grupy na poziomie brutto był przede wszystkim rezultatem przejęcia spółki leasingowej Fortis Lease Polska. Zysk netto spadł o 5% r/r do 39,44 mln zł wobec 41,57 mln zł rok wcześniej.