O transakcji tej poinformowały wspólnie bank centralny Federal Reserve (Fed) i ministerstwo skarbu. Łączna kwota udostępnionych na ratowanie AIG publicznych pieniędzy wzrosła do około 150 mld dolarów. Wysokość kredytu udzielonego spółce przez Fed zmniejszono z dotychczasowych 85 mld dolarów od 60 mld, ale jednocześnie inną pożyczkę banku centralnego w wysokości 37,8 mld dolarów zastąpiono pakietem pomocy wartości 52 mld USD.

Wcześniej w tym roku Fed poinformował, że łącznie zamierza pożyczyć AIG 123 mld dolarów. Potem rozszerzono to o 20,9 mld z programu regulowania przez bank centralny bieżących wydatków zagrożonych spółek z tytułu opłacania pracowników i finansowania dostaw.

Ogłoszona w poniedziałek restrukturyzacja łagodzi warunki korzystania przez AIG z kredytów Fed poprzez obniżenie ich oprocentowania i wydłużenie terminu spłaty z dwóch do pięciu lat. Uchroni to dłużnika przed koniecznością wyzbywania się aktywów po niekorzystnej cenie w celu zdobycia środków na regulowanie bieżących zobowiązań.