Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Novaturas odnotowało 0,35 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,15 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata EBITDA wyniosła 0,19 mln euro wobec 0,08 mln euro zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,36 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 28,81 mln euro rok wcześniej.
"Pod koniec lutego spółka zawiesiła loty do włoskich ośrodków narciarskich, a w marcu, po wprowadzeniu przez rządy i odpowiednie władze państw bałtyckich restrykcji związanych z izolacją obywateli, wszystkie zorganizowane wyjazdy zostały czasowo zawieszone. Wpłynęło to, oczywiście, na wyniki finansowe Grupy Novaturas: przychody spadły o 18,9%, a rentowność o 28,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.
"Aby poradzić sobie z tą sytuacją, wdrożyliśmy ścisłą kontrolę kosztów, zawiesiliśmy projekty inwestycyjne, jeszcze bardziej skoncentrowaliśmy się na efektywności operacyjnej, wynegocjowaliśmy z zagranicznymi partnerami i dostawcami bardziej elastyczne stawki, dokonaliśmy przeglądu istniejących zobowiązań oraz zamierzamy skorzystać z dostępnej pomocy państwa. Efektywne i szybkie decyzje rządów krajów bałtyckich mają kluczowe znaczenie dla jednego z najbardziej dotkniętych obecnie przez COVID-19 sektorów" - powiedziała dyrektor generalna Grupy Novaturas Audron Keinyt, cytowana w komunikacie.
Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.
(ISBnews)