Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.
"Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje spółki, tj. 38 260 605 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 0,03 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda" - czytamy w komunikacie.
Minimalna liczba akcji objęta zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje, to 25 251 999 akcji, tj. po zaokrągleniu 66% ogólnej liczby akcji Radpolu, podano także.
Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 3 czerwca - 2 lipca br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 7 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 10 lipca 2020 r.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)