Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu nr 8 do kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno III i oczekuje, że zostanie on podpisany w zakładanym terminie, tj. do 4 czerwca, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail. Jednocześnie prace odtworzeniowe po lutowej awarii w Jaworznie idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem, zadeklarowała.
"Strony obecnie pracują intensywnie nad aneksem, który zgodnie z porozumieniem powinien zostać podpisany do 4 czerwca i zakładamy, że się to uda. Wcześniej będziemy się starali skomunikować 'zręby' tego aneksu. Cały czas mamy na uwadze, że Jaworzno to obecnie najbardziej istotny element funkcjonowania grupy Rafako" - powiedziała Wasilewska-Semail w rozmowie z ISBnews.
"Harmonogram zakłada uruchomienie bloku najpóźniej 15 listopada. Oczywiście, staramy się, by nastąpiło to wcześniej. Na dziś harmonogram jest realizowany, prace odtworzeniowe idą pełną parą" - dodała p.o. prezesa.
Na początku maja Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac. Konsorcjum szacowało, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r.
Poinformowano wtedy, że awaria była następstwem niekorzystnego splotu zjawisk podczas rozruchu bloku. Każde z tych zjawisk występujące pojedynczo nie mogło doprowadzić do wystąpienia awarii. Ponadto komisja awaryjna uzgodniła sposób naprawy uszkodzonych elementów kotła, który pozwoli na uniknięcie podobnych awarii w przyszłości. W ramach porozumienia ustalono także harmonogram działań uwzględniający procedury zabezpieczające przed ryzykiem ponownego wystąpienia awarii oraz procedury strojenia i prac rozruchowych bloku.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.
Tomasz Chaberko
(ISBnews)