Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) sprzedał 7-dniowe bony pieniężne NBP o wartości nominalnej 146 627,1 mln zł, podał bank centralny.
Popyt wyniósł 146 627,1 mln zł. Średnia rentowność sięgnęła 0,1%, podał NBP.
Przedstawiając w końcu maja harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w czerwcu br. NBP zapowiadał operacje podstawowe w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, które zostaną przeprowadzone w dniach 5, 12, 19, 26 czerwca 2020 r.
Bank centralny zapowiadał, że operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.
(ISBnews)