Jak podała KE, 42 wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP otrzymają łącznie finansowanie kapitałowe o wartości ok. 178 mln euro, z przeznaczeniem na rozwijanie przełomowych innowacji w dziedzinie zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, zaawansowanej produkcji oraz w innych obszarach. Pierwszym spośród tych przedsiębiorstw, w które zainwestuje Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji, jest francuska spółka CorWave.

„Mamy w Europie wiele innowacyjnych, uzdolnionych start-upów, jednak często przedsiębiorstwa te nie mogą się rozwijać lub przenoszą się gdzie indziej. Ta nowa forma finansowania – połączenie dotacji i kapitału – to wyjątkowe rozwiązanie stosowane przez Europejską Radę ds. Innowacji. Pozwoli ono wypełnić lukę w finansowaniu dla wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw i uruchomić dodatkowe inwestycje prywatne. Dzięki temu przedsiębiorstwa te będą mogły rozwinąć swoją działalność w Europie na większą skalę” - powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Inwestycje kapitałowe, których wartość wynosi pomiędzy 500 tys. euro a 15 mln euro na beneficjenta, stanowią uzupełnienie finansowania w formie dotacji, które było już przekazywane poprzez pilotażowy „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji, aby umożliwić przedsiębiorstwom szybsze rozwijanie się na większą skalę.

Komisja po raz pierwszy dokonuje bezpośrednich inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. inwestycji kapitałowych połączonych z dotacją, w przedsiębiorstwa typu start-up, a udziały własnościowe mają wynosić od 10 do 25 proc.

Od grudnia 2019 r. w ramach „Akceleratora” Europejskiej Rady ds. Innowacji do finansowania o wartości ponad 563 mln euro zakwalifikowano łącznie 293 przedsiębiorstwa. 159 spośród nich zostało zakwalifikowanych dodatkowo do otrzymania finansowania w ramach nowych inwestycji kapitałowych z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Reklama

W pierwszej ogłoszonej dziś grupie przedsiębiorstw, które pomyślnie przeszły procedurę oceny i analizy due diligence, znalazły się 42 spółki. Pozostałych 117 przedsiębiorstw otrzyma finansowanie w formie inwestycji, jeśli wyniki odpowiednich procesów ewaluacyjnych okażą się pozytywne.

Pierwszym przedsiębiorstwem, które otrzyma finansowanie w formie inwestycji kapitałowej, jest francuska spółka CorWave. Misją CorWave jest podniesienie standardów opieki nad pacjentami z zagrażającą życiu niewydolnością serca. Inwestycja z Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji w wysokości 15 mln euro odegrała kluczową rolę w pozyskaniu innych inwestorów w celu wsparcia francuskiej firmy, dzięki czemu zgromadzono środki w wysokości 35 mln euro na inwestycje w czwarty etap finansowania CorWave.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/