Dodano, że zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 837,4 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 261,0 mld zł (czyli 23,8 proc. całego długu SP).

Resort poinformował też, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2020 r. wyniosło 1.097.460,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 7.272,3 mln zł (+0,7 proc.) w grudniu 2020 r. i wzrost o 124.122,0 mln zł (+12,8 proc.) od początku 2020 r.(PAP)

pif/ drag/