"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2021 r. wyniosło ok. 1 bln 122,2 mld zł, co oznaczało wzrost o 32,6 mld zł (+3,0 proc.). Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 845,1 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 277,1 mld zł (tj. 24,7 proc. całego długu SP)" - napisano w komunikacie MF.

Zgodnie z publikacją resortu finansów zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2021 r. wyniosło 1 bln 89 mld 602,7 mln zł, co oznaczało spadek o 7 mld 866,7 mln zł, czyli 0,7 proc. mdm.

Udział długu w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa wyniósł w styczniu br. 24,0 proc., tj. spadł o 0,3 pkt proc. mdm. Z danych MF wynika, że w styczniu zadłużenie w walutach miało wartość 261 mld zł, wobec wartości 266 mld zł w grudniu zeszłego roku.

"W styczniu 2021 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 34,2 proc., co oznaczało wzrost o 0,3 pkt proc. mdm." - poinformowało ministerstwo.