Warszawa, 07.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na głównym rynku akcji spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania w upadłości z dniem 13 kwietnia, podała spółka.

"Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...], w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji [...] nastąpi z dniem 13 kwietnia 2021 r. Na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na Giełdę, a niezrealizowane do dnia 12 kwietnia 2021 r. [włącznie], tracą ważność. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)