Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono w marcu ubiegłego roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 6 czerwca br.

Jednak - jak przekazała minister rodziny - Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostaje wydłużone do 25 czerwca br.

Będzie ono przysługiwało, tak jak do tej pory, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 placówek zapewniających opiekę – czyli w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

"Kwestia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla rodziców i opiekunów, jesteśmy tego świadomi, stąd decyzja o kolejnym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy placówka tej opieki nie zapewnia" - podkreśliła Maląg.

Dodała, że zasiłek ten będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach. Mogą się o niego starać rodzice dzieci w wieku do lat 8; ubezpieczeni rodzice dzieci niepełnosprawnych do 16 lat lub do 18 lat – jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do 24 lat – jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/