Marlena Maląg przekazała w czwartek w TVP Info, że wskaźnika waloryzacji emerytur i rent należy spodziewać się w następnym tygodniu. Wtedy też zostanie opublikowane rozporządzenie dotyczące waloryzacji tych świadczeń.

Minister dodała, że "wskaźnik waloryzacji na pewno będzie wyższy, niż zaplanowany w budżecie, ze względu na inflację w 2021 roku".

Zaznaczyła, że tegoroczna waloryzacja "będzie wyjątkowa", co wynika z wprowadzenia przez Polski Ład kwoty wolnej od podatku w wysokości do 30 tys. złotych.

Reklama

"94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów skorzysta na kwocie wolnej od podatku" – podkreśliła. Dodała, że już teraz widać pozytywne skutki Polskiego Ładu, ponieważ od stycznia emeryci i renciści dostają wyższe świadczenia.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do końca stycznia ogłasza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei do 7. roboczego dnia lutego ogłaszany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.