Grupa EBI dostosowała finansowanie do rosnących potrzeb i w 2021 r. wsparła biznes i samorządy rekordową kwotą 6,5 mld euro, w tym 5,684 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 805,4 milionów euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Pod względem wielkości finansowania Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród 27 państw członkowskich UE, za Francją, Włochami i Hiszpanią - podaje Grupa EBI w komunikacie. Kwota finasowania z EBI odpowiadała za 1,16 proc. PKB Polski i przyczyniła się do wsparcia 670 tys. miejsc pracy.

„W tak niepewnym środowisku margines błędu jest niewielki. W związku z tym Grupa EBI przygotowała szeroki portfel projektów finansowych, uwzględniający zarówno długofalowe potrzeby strukturalne, jak i odpowiedź kontrcykliczną. Te okoliczności sprawiły, że udało nam się w zeszłym roku podpisać umowy na finansowanie projektów o łącznej wartości 6,5 mld euro. Jest to rekordowe osiągniecie w ponad trzydziestoletniej historii działalności banku w Polsce. Dowodzi to, że Grupa EBI jest gotowa w krótkim czasie dostarczyć finansowanie do kluczowych gałęzi gospodarki borykających się z kryzysem związanym z pandemią Covid 19. Rok 2022 stawia przed nami jeszcze większe wyzwania – będziemy wspierać kraje borykające się ze skutkami wojny w Ukrainie. Z pewnością Polska będzie największym beneficjentem tego wsparcia” - mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska cytowana w komunikacie. Czytaj więcej >>>

Reklama

Na co idą pieniądze z EBI?

Głównym obszarem wsparcia finansowego z EBI w Polsce jest zielona transformacja. Poziom inwestycji na ten cel rósł już kolejny rok z rzędu i w 2021 roku wyniósł 42 proc. całego finansowania. Grupa EBI przeznaczyła 1,1 mld euro na projekty związane z transformacją energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii.

"Nasze badania pokazują, że każde jedno euro wydane przez nas na finansowanie tzw. zielonych projektów pozwala na dodatkowe zmobilizowanie ok. 4 euro finansowania z rynku prywatnego i publicznego" - mówiła w środę Teresa Czerwińska występując podczas konferencji "Inwestycje jako akcelerator zmian".

Wśród projektów wspieranych przez bank znalazły się plany dekarbonizacji największych polskich spółek energetycznych, w tym dofinansowanie inwestycji w sieć dystrybucyjną Energi i Taurona. Ten ostatni otrzymał z EBI kredyt na kwotę 2,8 mld zł, co jest największym w historii EBI finansowaniem korporacyjnym udzielonym w Polsce na cele inne niż rozwój infrastruktury transportowej. Beneficjentem pieniędzy z EBI był też PKN Orlen, który otrzymał 180 mln euro na projekty dotyczące energii odnawialnej i biorafinerii oraz w obszarze badań i rozwoju.

Finansowanie przedsięwzięć związanych z innowacyjnością, cyfryzacją oraz wsparciem rozwoju kapitału ludzkiego wzrosło w 2021 roku do 1,459 mld euro. Dla porównania rok wcześniej było to 1,225 mld euro. Priorytetem EBI były projekty mające na celu zwiększenie zasięgu szybkiego internetu w całej Polsce.

"Przykładem flagowej transakcji jest kredyt udzielony przez EBI firmie Nexera - do 325 mln zł (73 mln euro) na projekt infrastruktury Fiber To The Home (FTTH) w pięciu województwach (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie oraz świętokrzyskie). Projekt został objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Kredyt EBI pomoże Nexerze udostępnić łącza dla około 530 tys. gospodarstw domowych, a także 1400 szkół do 2023 roku. Kolejną znaczącą inwestycją w cyfryzację Polski jest transakcja z firmą Światłowód Inwestycje, która uzyskała dostęp do finansowania w wysokości 600 mln PLN. Sieć firmy Światłowód Inwestycje ma dotrzeć do 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 roku" - czytamy w komunikacie prasowym.

Europejski Bank Inwestycyjny i Ministerstwo Finansów zawarły też dwie umowy kredytowe, które mają umożliwić finansowanie grantów na podstawowe badania naukowe przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (na kwotę 365 mln EUR) oraz wspomóc działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji w 70 instytutach badawczych stowarzyszonych z Polską Akademią Nauk w całym kraju (177 mln EUR).

Na infrastrukturę i zrównoważony rozwój miast i regionów EBI przeznaczył w 2021 roku 38 proc. wszystkich środków – 2,161 mld euro. Pieniądze otrzymały m.in. Kraków, Wrocław, Szczecin i Częstochowa, a zakres inwestycji obejmuje modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych, rewitalizację terenów zielonych i transformację transportu miejskiego w kierunku nisko-emisyjnych rozwiązań.

Infrastruktura transportowa i kolej

Kredyt EBI w wysokości 240 mln EUR zasilił zarządzany przez BGK Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) i przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad sfinansuje nową obwodnicę, część drogi S6, która ułatwi ruch wokół trzech polskich miast nadbałtyckich - Gdańska, Gdyni i Sopotu, tzw. Trójmiasta (750 tys. mieszkańców). Droga S6 będzie biegła równolegle do wybrzeża Morza Bałtyckiego. Jako część Transeuropejskiej Sieci Systemów Transportowych (TEN-T), S6 umożliwia połączenie północnej Polski z multimodalnym korytarzem TEN-T Bałtyk-Adriatyk.

Pieniądze z EBI otrzymało też PKP Intercity. EBI i PKP Intercity podpisały umowę kredytu na kwotę 2 mld PLN (ok. 434 mln euro), która pomoże spółce sfinansować strategiczny program unowocześniania taboru, mający na celu zwiększenie częstotliwości, bezpieczeństwa i atrakcyjności przejazdów pociągami dalekobieżnymi na terenie całego kraju, a także poprawę dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Sektor MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,780 mld euro. 65 proc. finansowania stanowiły kredyty EBI a 35 proc. stanowiły gwarancje i inwestycje kapitałowe z EFI. Na walkę ze skutkami pandemii Covid-19 wśród MŚP EBI przeznaczył 640 mln euro.

Po pierwszej transzy 500 mln zł przyznanej w 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzymał w 2021 r. dofinansowanie w wysokości 2 mld zł na wsparcie realizowanego przez fundusz Programu Tarczy Finansowej.

Kontynuowane było wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z lokalnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi takimi jak PKO BP, Bank Pekao SA, Europejski Fundusz Leasingowy, BNP-Paribas Polska. Dodatkowo sektor mógł liczyć na finansowanie za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska, które w 50 proc. było przeznaczone na inwestycje wspierające ochronę środowiska.

Innym przykładem wspierania MŚP jest umowa podpisana pomiędzy Grupą EBI i Grupą Banku Santander. Dzięki możliwościom zapewnionym przez EFG za pośrednictwem grupy EBI, grupa Santander Bank Polska mogła udostępnić ok. 2 mld zł (444 mln euro), co odpowiada 6-krotności transzy FLP nowych kredytów dla polskich MŚP na korzystnych warunkach. Środki są rozdysponowane na terenie całego kraju, a około 85% powinno trafić do polskich regionów spójności.

Zaangażowanie w polską gospodarkę ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego wyniosło 805,4 milionów euro, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego 2020 roku, kiedy kwota ta stała na poziomie 660,4 milionów euro - podaje EBI.

Plany na 2022 rok

W tym roku bank nadal będzie skupiać się na wspieraniu zielonej i cyfrowej transformacji Polski, projektów infrastrukturalnych w miastach i regionach oraz innowacji i rozwoju małych przedsiębiorstw. Jednocześnie będzie kontynuować finansowanie inicjatyw niwelujących skutki pandemii Covid-19 i wspieranie Ukrainy oraz państw przyjmujących uchodźców z tego kraju, głównie Polskę.

"Dzisiaj wspólnie przygotowujemy pakiet finansowy, solidarnościowy dla Ukrainy o łącznej wartości 4 mld euro na lata '22-'23, aby pomóc miastom i regionom w państwach członkowskich UE w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych związanych z integracją i przyjmowaniem uchodźców oraz w zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb" - mówiła w środę Teresa Czerwińska.

W 2022 roku ruszyła inicjatywa InvestEU, nowy program Komisji Europejskiej poświęcony modernizacji europejskiej gospodarki. Grupa EBI, za pośrednictwem EBI i EFI, zrealizuje 75 proc. programu, łącząc nasze pożyczki i inne instrumenty finansowe z gwarancjami z budżetu UE. Umowę operacyjną pomiędzy Grupą EBI a Komisją Europejską podpisano w dniu 9 marca 2022 r.

Umowy podpisane przez EBI w 2022 roku:
  • EDPR - 304 mln PLN - to największa inwestycja EBI w lądowe farmy wiatrowe w Polsce.
  • P4 / Play – 470 mln PLN - pomoże niwelować nierówności w dostępie do ultraszybkich usług szerokopasmowego internetu.
  • BGK – 250 mln EUR - modernizacja trasy S3 łączącej Świnoujście ze Szczecinem.
  • Grupa Bank Pekao – 132 mln EUR – finansowanie dla MŚP – 20% kredytu wesprze projekty sprzyjające ochronie środowiska. Kolejne 20% wesprze rozwój przedsiębiorczości kobiet i projekty promujące równość płci.
  • Bank Millennium – 330 mln PLN - transakcja sekurytyzacyjna, która pomoże bankowi rozwijać jego finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
  • PFR – umowa dotycząca strategicznej współpracy.