Jak zaznaczyła Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego

WIRD to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

Docelowo WIRD ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych, np. kredytu, instrumentach finansowych, np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych, oraz przez fundusze inwestycyjne, np. w ustalaniu opłat za zarządzanie - wyjaśniła KNF.

Reklama

Komisja zaznaczyła, że wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego, a Komitet dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF i WRR, bazując na ocenie cech ilościowych i jakościowych poszczególnych indeksów.

Prace nad procesem wyznaczenia zamiennika WIBOR przewiduje ustawa z 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która przewiduje też tzw. wakacje kredytowe dla osób spłacających kredyt na mieszkanie. Zgodnie z nią, zamiennik WIBOR i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

Jak poinformowała też KNF, KS NGR zamierza także zarekomendować wkrótce standardy stosowania nowego wskaźnika RFR (risk-free-rate) w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentach finansowych.