Jak wyjaśniono, było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych i sektora gospodarstw domowych.

Z danych NBP wynika, że w lipcu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 13,8 mld zł, tj. 2,9 proc., do poziomu 484,0 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 3,5 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 1 bln 140,6 mld zł.

Wskazano, że zadłużenie pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 1,9 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 216,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 3,2 mld zł, tj. 0,8 proc., do poziomu 412,7 mld zł, a zadłużenie gospodarstw domowych o 0,2 mld zł do poziomu 777,1 mld zł.

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,3 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 348,0 mld zł.

Reklama
Autor: Łukasz Pawłowski