Stawki abonamentu RTV

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku wynoszą 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor miesięcznie. Jest to stosunkowo niewielka suma, biorąc pod uwagę korzyści płynące z dostępu do różnorodnych treści i programów. Natomiast niepłacenie abonamentu grozi wysokimi karami. Ile one wynoszą i jak uniknąć ich skutków? O tym dowiesz się z dalszej części artykułu.

Konsekwencje niepłacenia abonamentu RTV

Reklama

Abonament RTV jest źródłem finansowania publicznych mediów, takich jak Telewizja Polska (TVP) czy Polskie Radio. To ważne źródło dochodów, które umożliwia tworzenie programów kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych. Stąd też obowiązek płacenia abonamentu dla osób posiadających odbiorniki telewizyjne lub radiowe.

W ramach konsekwencji za niepłacenie abonamentu RTV może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Dokładniej, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania zaległych kwot. To oznacza, że organy skarbowe mogą próbować odzyskać długi, stosując różne środki, takie jak zajęcie wynagrodzenia czy rachunku bankowego dłużnika. Co ważne, samo postępowanie egzekucyjne wiąże się z dodatkowymi kosztami. Aby tego uniknąć, pamiętaj o uiszczeniu odpowiedniej opłaty za media, z których korzystasz. Dobrą informacją jest to, że możesz opłacić z góry nawet kilka miesięcy.

Abonament RTV - kontrole

Poczta Polska stale monitoruje właścicieli odbiorników telewizyjnych i radiowych, aby zweryfikować, czy wypełniają swój obowiązek abonamentowy. W rzeczywistości wiele osób nadal unika tego zobowiązania. W pierwszym półroczu 2023 roku pojawiło się ponad 5 900 postępowań egzekucyjnych związanych z niespłaconym abonamentem RTV za korzystanie z odbiorników. To zauważalny spadek w porównaniu do 25 444 postępowań w pierwszym półroczu 2022 roku i 46 255 w całym roku 2022.

Jeśli kwota do zapłaty przekracza twoje możliwości finansowe, istnieje opcja wnioskowania do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o rozłożenie na raty należności lub całkowite umorzenie długu. Istnieją również zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV, na przykład dla osób powyżej 75 roku życia.

Pamiętaj jednak, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego to ostateczność. Kontrolerzy przeprowadzający nadzór nad abonamentem RTV najpierw wysyłają listowne upomnienia do właścicieli odbiorników telewizyjnych i radiowych, którzy nie dopełnili swojego obowiązku abonamentowego. Następnie wystawiane są tytuły wykonawcze przez Pocztę Polską i przekazywane do lokalnego urzędu skarbowego, gdzie egzekucja jest prowadzona przez poborców skarbowych, którzy posiadają podobne uprawnienia do komorników.

Abonament RTV - jak uniknąć postępowania egzekucyjnego?

Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji niepłacenia abonamentu RTV, warto rozważyć następujące kroki:

  • Regularne płatności -Najprostszym sposobem jest regularne opłacanie abonamentu RTV. To zapobiega narastaniu zaległych kwot i konieczności egzekucji prawnych.
  • Konsultacja z KAS -Jeśli masz trudności finansowe, skontaktuj się z Krajową Administracją Skarbową. Możesz omówić swoją sytuację i ewentualnie złożyć wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu na raty.
  • Rezygnacja z odbiornika RTV -Jeśli rzeczywiście nie korzystasz z usług publicznych mediów, możesz zrezygnować z abonamentu RTV. Jednocześnie powinieneś to zgłosić odpowiednim organom i dostarczyć dokumenty potwierdzające brak odbiornika.

Płacenie abonamentu RTV w Polsce jest obowiązkiem, którego nie powinieneś lekceważyć. Niepłacenie może skutkować postępowaniem egzekucyjnym, co wiąże się z różnymi konsekwencjami finansowymi. Aby uniknąć tych problemów, regularnie opłacaj abonament lub skonsultuj się z Krajową Administracją Skarbową w przypadku trudności finansowych. Pamiętaj, że terminowe regulowanie zobowiązań to klucz do uniknięcia poważnych konsekwencji prawnych.